آخرین اخبار : 

پروژه مباحث ویژه

پروژه کتابفروشی معماری سه لایه

Screenshot (11)

دانلود پروژه کتابفروشی

براساس تکنولوژی سه لایه طراحی شده است

شامل دیتابیس

و آپشنهای مختلفی

زبان برنامه نویسی #C

سورس پروژه یادآور روز تولد

356

پروژه یادآور روز تولد مشتری

براساس تکنولوژی سه لایه طراحی شده است

شامل دیتابیس

و آپشنهای مختلفی

سورس پروژه بانک و مدیریت

354

پروژه سیستم بانکداری

پروژه کاملا آماده مدیریت بانک شامل قسمت های مختلف

براساس تکنولوژی سه لایه طراحی شده

دارای دیتابیس