آخرین اخبار : 

کتاب فروشی تصویر

پروژه کتابفروشی معماری سه لایه

Screenshot (11)

دانلود پروژه کتابفروشی

براساس تکنولوژی سه لایه طراحی شده است

شامل دیتابیس

و آپشنهای مختلفی

زبان برنامه نویسی #C